Budoucnost pro firmy se sluneční elektrárnou

Využití obnovitelných zdrojů začíná mít po celém světě čím dál větší zastoupení. Mezi nejčastěji využívaný obnovitelný zdroj se řadí sluneční energie, jejíž využití je spojeno s vybudováním vlastní sluneční elektrárny. Zpočátku tohoto trendu užívali sluneční paprsky k tvorbě energie především majitelé domů, a to nejčastěji k ohřevu vody. Dnes již zájemců o instalaci sluneční elektrárny rychle přibývá, a to nejen ze strany jednotlivců, ale rovněž firem. 

Sluneční elektrárna ušetří náklady na provoz a ulehčí životnímu prostředí

Spotřeba elektřiny je jednou z nejpodstatnějších složek nákladů na provoz firmy. Navíc ceny elektřiny průměrně rostou a je složité předpokládat jejich vývoj do budoucna. Pro firmy s denním provozem, kde je trvale vysoká spotřeba elektřiny, je vlastní sluneční elektrárna ideálním řešením, jak ušetřit. S vlastní sluneční elektrárnou se stanete nezávislí na dodavatelích energie a navíc ulehčíte životní prostředí. Pro provoz není potřeba žádné palivo, nevznikají žádné zplodiny, hluk ani zápach.

Šetrný a nenáročný provoz sluneční elektrárny

Provoz vlastní sluneční elektrárny vyžaduje minimální nárok na administrativu a legislativu a může dlouhou dobu fungovat bez obsluhy. Řadí se tak k nejšetrnějším způsobům získávání elektřiny. Fotovoltaickou sluneční elektrárnu tvoří dva základní komponenty, a to fotovoltaické panely a střídač. Fotovoltaické panely se umisťují na střechy budovy, výrobní haly nebo zastřešené parkoviště. Výsledná plocha umístění se doporučuje se situováním na jih. Jiné situování plochy negativně ovlivňuje výkonnost fotovoltaických článků. Střídač slouží k přeměně stejnosměrného napětí na střídavé napětí elektrické sítě a je tak srdcem celé sluneční elektrárny

 

Tomáš

Architektura a vše kolem moderního bydlení nás prostě baví! Pomáháme vám řešit běžné starosti s bydlení, jsme inspiraci v nových trendech a staráme se každodenní přísun novinek!